ศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา มูลนิธิกระจกเงา

พัฒนาการศึกษา สู่ทักษะชีวิตที่ยั่งยืนอย่างมีความสุข

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่องเล่าการเติบโตของฉันตลอดการฝึกงาน 1 เดือน

โควท “หนึ่งความท้าทาย หนึ่งล้านความหมาย”

ศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยาเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ฉันกล้าที่จะออกจาก comfort zone สู่การเปิดโลกกว้างและเปิดมุมมองใหม่ ๆ ที่ไม่เคยได้พบ ได้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็น ได้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้ ฉันยังจำวันแรกที่มาที่นี่ได้ดี วันนั้นฉันนั่งคิดกับตัวเองตลอดว่าฉันมาทำอะไรที่นี่ ฉันมาที่นี่เพื่ออะไร แต่หลังจากที่ฉันได้เริ่มใช้ชีวิตอยู่กับเด็ก ๆ ฉันก็ได้คำตอบว่า “ฉันมาที่นี่เพื่อพวกเขา”

ฉันมาฝึกงานที่ศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยาในระยะเวลาเพียง 1 เดือน ซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลาที่สั้นมาก แต่ฉันก็ได้มีโอกาสทำอะไรหลายอย่างมากจนฉันรู้สึกว่าระยะเวลา 1 เดือนมันไม่เพียงพอต่อประสบการณ์ที่ดีแบบนี้ ฉันมาฝึกงานในฝ่ายงานสถานะบุคคล ได้ทำงานเกี่ยวกับเอกสารทะเบียนต่าง ๆ ของนักเรียนที่นี่ ทำให้ได้รู้ว่านักเรียนที่นี่เป็นชาติพันธุ์ใดบ้าง ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ภาษา ประสบการณ์ชีวิตกับนักเรียน ซึ่งเป็นความรู้ที่หาไม่ได้ในห้องเรียน อีกทั้งยังได้นำความรู้จากในห้องเรียนมาใช้ในการปฏิบัติจริง บางครั้งหากยังไม่มีงานเกี่ยวกับฝ่ายสถานะบุคคล ฉันก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมการจัดการเรียนการสอนร่วมกับครูประจำและครูนักศึกษาฝึกงานท่านอื่น ๆ ได้เรียนรู้การจัดการกระบวนการสอนเพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงชั้นปี ได้พานักเรียนชั้นอนุบาลเข้านอน ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับฉันมาก

ฉันได้มีโอกาสเยี่ยมบ้านนักเรียนในไร่ส้ม ซึ่งทำให้ฉันได้เห็นวิถีชีวิต ความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมว่าเป็นอย่างไรบ้าง ได้พานักเรียนไปฉีดวัคซีน covid 19 ที่โรงพยาบาลฝาง ซึ่งเป็นเรื่องท้าทายอีกอย่างหนึ่ง เพราะต้องจัดการกับเอกสารของนักเรียน ดำเนินการและให้ข้อมูลของนักเรียนกับเจ้าหน้าที่เองทั้งหมด ซึ่งทำให้ฉันได้ฝึกทักษะของการเป็นผู้นำที่มากขึ้น

เด็ก ๆ ที่ศูนย์การเรียนไร้ส้มวิทยาทำให้ฉันรู้สึกว่าตัวเองได้ย้อนวัยกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง ฉันได้ทำกิจกรรมมากมายกับเด็ก ๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำจิตอาสา การทำอาหาร หรือเล่นกีฬา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สนุกและและได้ใช้เวลาร่วมกับเด็ก ๆ มากขึ้น ฉันรู้สึกประทับใจเด็ก ๆ ที่นี่มาก พวกเขามีน้ำใจและรู้จักแบ่งปัน เด็ก ๆ มักจะมีผลไม้และขนมมาฝากครูเสนอ อีกทั้งยังคอยถามทุกครั้งว่าครูกินข้าวหรือยังคะ ครูเหนื่อยไหม ซึ่งมันทำให้ฉันรู้สึกว่า ไม่ใช่เพียงฉันที่ให้ใจกับพวกเขา แต่พวกเขาก็ให้ใจกับฉันเช่นกัน

ศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยาทำให้ฉันได้เข้าใจความหลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านวัฒนธรรม ศาสนา หรือภาษา ซึ่งทำให้ฉันได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น และเรียนรู้วัฒนธรรม รวมถึงศาสนาจากเพื่อน ๆ ต่างมหาวิทยาลัย รวมถึงประสบการณ์อีกหลายอย่างที่ศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยาได้มอบให้ มันมีค่าและมีความหมายสำหรับฉันมาก

ฉันไม่เคยรู้สึกเสียใจเลยที่ได้มาฝึกงานที่นี่ หากย้อนเวลากลับไป ที่นี่ก็ยังจะเป็นตัวเลือกแรกในการฝึกงานของฉันเสมอ เพราะสำหรับฉัน ที่นี่ไม่ใช่แค่ศูนย์การเรียน แต่ที่นี่เปรียบเสมือนบ้าน บ้านที่คอยให้ความอบอุ่น ความรัก และความดูแลเอาใจใส่ อีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่คอยย้ำเตือนบุคลากรทุกท่านรวมถึงตัวฉันเองว่า เราอยู่ที่นี่เพื่ออะไร เพื่ออุดมการณ์ของการเป็นจิตอาสา และเพื่ออีกหลายชีวิตที่กำลังเติบโตสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต

สุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ ผู้ประสานงานนักศึกษาฝึกงาน รวมถึงครูทุกท่านที่ศูนย์การเรียนไร่ส้ม ที่ทำให้ฉันรู้สึกอบอุ่นและสบายใจในการมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ และขอขอบคุณศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยาและมูลนิธิกระจกเงาที่มอบโอกาสดี ๆ ให้กับฉัน และทำให้ฉันได้เข้าใจความหมายของการเป็นผู้ให้อย่างแท้จริง

นางสาว นุชสรา มาบัง

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์