ศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา มูลนิธิกระจกเงา

พัฒนาการศึกษา สู่ทักษะชีวิตที่ยั่งยืนอย่างมีความสุข
นางสาวอาตียะห์ สะนิ

การเติบโตของฉัน

เส้นทางของเด็กคนหนึ่งที่ต้องเดินทางไกลถึงเหนือเพื่อมุ่งสู่เส้นทาง เป้าหมายที่ตนได้เลือกไว้อย่างไม่ลังเล ที่จะเลือกสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่สุดท้ายในการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย คือ ศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา มูลนิธิ กระจกเงา สำนักงานฝาง จ.เชียงใหม่ 

เริ่มจากการเดินทางไกลจากใต้สุดสยามมาถึงภาคเหนือ นับเป็นการเดินทางที่ท้าทายตัวเองเป็นอย่างมาก  หากเพราะเคยเดินทางมาแล้วหลากหลายรูปแบบ แต่การเดินทางครั้งนี้ต่างจากที่เคย อาจจะเพราะทุกครั้งที่เดิน ทางไกลจะมีคนรอบข้าง เพื่อน หรือญาติพี่น้องอยู่เสมอ แต่ครั้งนี้นับเป็นการเดินทางคนเดียวในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคย  ในระหว่างทางคำถามที่ผุดในใจซ้ำ ๆ ว่า เป้าหมายที่เราจะไปนั้นคือคำตอบของการตัดสินใจที่ถูกต้องสำหรับเรา แล้วหรือไม่ แต่นึกขำออกมาในใจ เพราะคำถามนี้ตัวเราเองก็ยังตอบไม่ได้ 

ช่วงเวลาที่ก้าวเข้าสู่ศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา เป็นช่วงเวลาที่รู้สึกโดดเดี่ยวเล็กน้อย อาจด้วยความเคยชินที่ ทุกครั้งจะมีเพื่อนคอยไปไหนด้วยกันอยู่ตลอด แต่ครั้งนี้นับเป็นการเริ่มใหม่กับการเตรียมตัวเข้าสู่วัยทำงานอย่าง เต็มตัว ความประทับใจแรกที่ได้มาอยู่คงไม่พ้นนักเรียนตัวน้อย ๆ ที่ไม่เคยเห็นหน้าคร่าตา แต่ทักทายด้วยอัน ไพเราะว่า “สวัสดีครับครู” ในยามเช้าที่เราเพิ่งจะตื่นลงมาอาบน้ำ ตลอดการได้อยู่กับเด็ก ๆที่นี่ นับเป็นการเรียนรู้ ใหม่มาก ๆ เพราะจากเด็กนิเทศศาสตร์ที่ไม่เคยได้สอนหนังสือเด็กอย่างจริง ๆ จัง ๆ ก็ได้ทำในทุก ๆ วัน การมาที่นี่ ไม่เพียงแต่เราที่ให้ความรู้แก่เด็ก ๆ แต่กลับกันเด็ก ๆ เหล่านี้เป็นครูให้กับเราในหลาย ๆ เรื่องเช่นเดียวกัน ปัญหาที่ เราเคยพบเจอในภาคใต้ที่เราอยู่นั้น ความยากลำบากมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง แต่จะเห็นได้ว่าเด็ก ๆ มีความ เข้มแข็งกันอย่างมาก ด้วยสภาพแวดล้อม ปัญหาที่เราได้พบเจอนั้น ทำให้เราเองได้เข้าใจในตัวเด็ก ๆ มากขึ้น

นอกจากการได้มาเรียนรู้สภาพแวดล้อมใหม่ สังคมใหม่ ๆ แล้ว เรายังมีโอกาสที่ได้ออกไปทำค่ายครูอาสา อย่างที่เคยพูดกับเพื่อนไว้ว่า อยากลองไปเป็นครูอาสาบนดอยสักครั้ง วันนี้เราได้ทำสิ่งนี้สำเร็จแล้ว 

ขอบคุณตัวเอง ขอบคุณเด็ก ๆ ขอบคุณเพื่อนร่วมงาน และขอบคุณพี่ ๆ ที่ศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยาทุกคน  ที่ทำให้เด็กคนนี้ได้เรียนรู้อะไรหลาย ๆ อย่าง และได้เติบโตมาในหลากหลายความรู้สึก ทั้งสุข ทุกข์ กดดัน ท้าทาย ที่ได้มากกว่าในรั้วมหาวิทยาลัย 

 

นางสาวอาติยะห์  สะนิ  (ครูอาร์)

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี