ศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา มูลนิธิกระจกเงา

พัฒนาการศึกษา สู่ทักษะชีวิตที่ยั่งยืนอย่างมีความสุข

Onsite คงยังไม่เหมาะ

ด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ยังคงทวีความรุนแรง มีปริมาณผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การเรียนแบบ Onsite จึงมีคำสั่งให้เลื่อนออกไป และให้ปรับไปเรียนรูปแบบอื่นๆ เช่น การเรียนการสอน Online ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่ใช้กันแพร่หลายในหลายโรงเรียนที่มีเครื่องมือ ครูและครอบครัวรวมถึงนักเรียนเองที่มีความพร้อมในการเรียนแบบนี้

Online คงเป็นไปไม่ได้

แต่ด้วยบริบทของพื้นที่ ด้วยบริบทของผู้เรียน และด้วยบริบทของครอบครัว การเรียนในรูปแบบ Online จึงมิใช่ทางเลือก ด้วยข้อจำกัดหลายด้าน

Onfarm นี่แหละใช่เลย

จึงเกิดการเรียนการสอนแบบ Onfarm เพราะปกตินักเรียนของเราจะอาศัยอยู่ในสวน ในไร่ ที่อยู่ห่างจากศูนย์การเรียนตั้งแต่ ใกล้สุดก็ 200 เมตร ห่างไกลกันก็ 10 กว่ากิโลเมตร ความใกล้ไกลแตกต่างกันตามหน้างานของผู้ปกครอง

ครูต้องคิดกระบวนการเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบ รวมไปถึงวางแผนและออกแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวิถี ในรูปแบบที่นักเรียนสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมจากพ่อแม่ที่เป็นเกษตรกรโดยตรงและให้ครูคอยเป็นโค้ชในการช่วยเสริมวิชาการเข้าไปเพิ่มเติม

นี่ก็เกือบเดือนแล้วที่นักเรียนไม่ได้เจอครู และครูก็ไม่ได้เจอนักเรียน แต่สิ่งหนึ่งที่ครูพยามทำให้ได้ในตอนนี้ คือการซักซ้อมและเตรียมกิจกรรมสำหรับการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้น โดยพยายามเชื่อมกับองค์กรเครือข่าย เข้ามาจัดกิจกรรมในรูปแบบการถ่ายทอดสัญญาณ ผ่านอุปกรณ์ของครูในพื้นที่ ทำให้เริ่มมีเครือข่ายที่สนใจในประเด็นนี้และพร้อมจะขับเคลื่อนไปด้วยกัน

ถึงแม้จะมีอุปสรรคอยู่บ้าง แต่การได้เริ่มและขยายผลให้เร็วในพื้นที่เพื่อให้นักเรียนได้เข้าถึงและต่อยอดการเรียน ทำให้การเรียนการสอนต่อเนื่องไม่ขาดตอน

มาค่ะ..มาชวนติดตามการเรียนการสอนไปพร้อมๆ กัน แล้วจะรู้ว่าการเรียน Onfarm เป็นอย่างไร ผ่านช่อง Raisom Channel ศูนย์การเรียนไร่ส้ทวิทยา มูลนิธิกระจกเงาสำนักงานฝาง จังหวัดเชียงใหม่