ศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา มูลนิธิกระจกเงา

พัฒนาการศึกษา สู่ทักษะชีวิตที่ยั่งยืนอย่างมีความสุข
นักเรียน ป6 รุ่นแรกศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
.
ศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา มูลนิธิกระจกเงา ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่นแรก จำนวน 24 คน ที่ถือเป็นแรงบันดาลใจในหลักไมล์แรกของการสร้างโอกาสทางการศึกษาเด็กชายขอบ
.
นักเรียนที่นี่เกือบทั้งหมดเป็นลูกหลานแรงงานข้ามชาติที่ต้องย้ายที่อยู่บ่อยครั้ง ทำให้เด็กๆ ไม่ได้เรียนหนังสือ จนอายุเกินเกณฑ์
.
เด็กบางคนบอกว่าวันนี้ ถือเป็นวันสำคัญของพวกเขา เพราะหากไม่มีศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา คงไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือ
.
ศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา เป็นศูนย์การเรียนที่ออกแบบการศึกษาแก่เด็กๆ ลูกหลานแรงงานข้ามชาติ และ กลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อให้เด็กกลุ่มนี้ได้เรียนหนังสือ และ ขจัดความไร้ตัวตน
.
นอกจากการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง ที่นี่ยังเน้นสอนทักษะชีวิตให้เด็กช่วยเหลือตัวเองได้ และ เรียนรู้ทักษะอาชีพด้านต่างๆ
.
แม้ศูนย์การเรียนรู้ไร่ส้มวิทยา จะช่วยลดปัญหาเด็กหลุดจากระบบการศึกษา และ เป็นการจัดการศึกษาตามสิทธิ ตามมาตรา 12 ของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แต่ที่ผ่านมา กลับยังไม่เคยได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ.