ศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา มูลนิธิกระจกเงา

พัฒนาการศึกษา สู่ทักษะชีวิตที่ยั่งยืนอย่างมีความสุข
  • รุ่นที่: 2
  • วันที่เริ่ม: 2023-07-27
  • วันที่เสร็จ: 2023-07-30
  • พื้นที่: ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา บ้านแม่แฮง ต.แม่สาว อ. แม่อาย จ. เชียงใหม่

ข้อมูลแม่แฮง

แม่แฮงเป็นหมู่บ้านชนชาติพันธุ์ลาหู่ ตั้งอยู่ที่ ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ โดยหมู่เป็นหมู่บ้านบนพื้นที่สูง มีไฟฟ้า แต่มีสัญญาณโทรศัพท์(นิดหน่อย) มีประชากรประมาณ 150 หลังคาเรือน และมีเด็ก ๆ ประมาณ 30 คน ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกร ปลูกข้าว ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ ภาษาหลักในการสื่อสารเป็นภาษาลาหู่

รายละเอียดงานอาสา

  • ช่วยเด็กพัฒนาทักษะภาษาไทย โดยเฉพาะทักษะความเข้าใจในการสื่อสาร เน้นการฟัง และ การพูด
  • กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
    สอนให้เด็กมีทักษะชีวิต (Life Skill) คิดได้ คิดเป็น กล้าแสดงออก กล้าสื่อสารมีความมั่นใจในตัวเอง มีความ เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของตนเอง (ความเป็นชนเผ่า)
    ช่วยกันกระตุ้นต่อมการเรียนรู้ของเด็กให้เปิดกว้าง และเรียนรู้โลกกว้างมากขึ้น จากโลกเดิมที่เด็กเรียนรู้อยู่ทุกวันกำหนดการณ์

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 ( วันเเรกเเห่งการเรียนรู้ )

07.30 – 9.00 น. ทีมงานกระจกเงา ศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา รอรับว่าที่ครูนอกบ้านที่จุดลงรถ “7-11 แม่ข่า” อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ คุณครูที่เดินทางด้วยรถโดยสารมาจากเชียงใหม่ สามารถแจ้งพนักงานประจำรถได้เลย ว่าลงที่ “7-11 บ้านแม่ข่า” ส่วนครูท่านใดที่เดินทางมาด้วยรถเหมา หรือรถส่วนตัว เจอกันที่ศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา มูลนิธิกระจกเงา ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ได้เลย หรือโทรเข้ามาติดต่อครูต้นซุง 0968083004 / ครูเมย์ 085-7208787
(สำหรับอาหารเช้า- รบกวนผู้เข้าร่วมงานจัดการตัวเองให้เรียบร้อย)
09.00 – 12.00 น. เดินทางมาที่ศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา / แยกย้ายทำธุระส่วนตัว / จากนั้นเป็นช่วงแนะนำองค์กร และปฐมนิเทศน์ เตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางเข้าไปทำกิจกรรมในหมู่บ้าน และในโรงเรียน จากนั้นรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
13.00 น. เดินทางลงพื้นที่ รถไปส่งถึงเชิงเขา ครูนอกบ้าน เดินเท้าเข้าหมู่บ้าน ระยะทางประมาณ 4 กม.
16.00 น. เดินทางถึงหมู่บ้าน ไปรวมกันที่ ศศช. บ้านแม่แฮง จากนั้นเด็ก ๆ จะเลือกครูเข้าบ้านพักของเด็ก ๆ บ้าน ละ 2 คน ( เเยกชาย – หญิง ) ครูเเยกย้ายเข้าบ้านพัก เเละ เริ่มลงมือทำอาหารเย็นทาง ร่วมกับชาวบ้าน ที่เราไปพัก
19.00 น. สำหรับในคืนแรกตอนค่ำหลังจากที่ทานอาหารเย็นแล้ว เราจะมีกิจกรรมสันทนาการ เกม เพลง ร่วมกับ เด็ก ๆ ทั้งหมู่บ้าน จากนั้นจะเป็นเวทีการแนะนำประวัติหมู่บ้าน ถาม – ตอบ ข้อซักถาม จากผู้นำหมู่บ้าน และสรุปงานเตรียมกิจกรรมสำหรับวันพรุ่งนี้ สำหรับการสรุปงานเราจะมีการสรุปงานครูนอกบ้านกันทุกคืน

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 (ครูอาสา)

07.00 น. ครูนอกบ้าน รับประทานอาหารเช้า กับบ้านที่พักกันให้เรียบร้อย และเตรียมตัว เตรียมใจสำหรับการลงแรง ปรับปรุงสนามกีฬา ประจำหมู่บ้าน
08.00 น. ครูนอกบ้านพร้อมเด็ก ๆ และชาวบ้านในชุมชน ลุยกับกิจกรรมปรับปรุงสนามกีฬาชุมชน
12.00 น. ทานอาหารกลางวันพร้อมกัน ครูและเด็ก ๆ ครูสามารถเลือกทำเลนั่งทานอาหารได้เลยค่ะ
13.00 น. กิจกรรมลงแรงปรับปรุงสนามกีฬาในภาคบ่ายต่อ หลังจากนั้นครูกับเด็ก ๆ ชวนกันเดินทางไปเล่นน้ำตกของหมู่บ้าน
16.00 น. เดินทางกลับบ้านพัก แยกย้ายเข้าบ้าน พักผ่อนตามอัธยาศัย ประกอบอาหารเย็น เรียนรู้วิถีชุมชน
19.00 น. สันทนาการ กิจกรรมรอบกองไฟ
20.00 น. สรุปกิจกรรมของวันที่ผ่านมา และเตรียมกิจกรรมในวันพรุ่งนี้

วันที่ 29 กรกฎาคม 2566 ( อาสาพัฒนา )

07.00 น.รับประทานอาหารเช้า กับบ้านที่พักให้เรียบร้อย
08.00 น. เจอ กันที่โรงเรียนแบ่งกิจกรรม การเรียนการสอนให้กับครูแต่ละกลุ่ม
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
13.00 น. กิจกรรมกีฬาสี
16.00 น. เสร็จภาระกิจกีฬาสี แยกย้ายเข้าบ้านพักผ่อน รับประทานอาหาร เตรียมกิจกรรมการแสดงของคณะครู ไว้อวดเด็ก ๆ รอบกองไฟ
19.00 น. ร่วมกันบริเวณกลางลานหมู่บ้านในคืนนี้จะมีการแสดง ” วัฒนธรรมของชนเผ่าลาหู่ ” จากชาวบ้านและเด็ก ๆ ในชุมชน ครูนอกบ้านสามารถสวมชุดชนเผ่ามาร่วมงานในค่ำคืนนี้ได้
20.00 น. สรุปกิจกรรม ชี้เเจงกำหนดการวันพรุ่งนี้
21.00 น. แยกย้ายเข้าที่พัก

วันที่ 30 กรกฎาคม 2566 ( วันร่ำลา )

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่บ้านพักกันให้เรียบร้อย
08.00 น. รวมกันกลางลานหมู่บ้าน ทำพิธีการร่ำลา คณะคุณครูให้ที่อยู่กับเด็กและสัญญากันว่าเราจะเขียนจดหมายหากันเพื่อเด็กน้อยจะเขียนหนังสือภาษาไทย และมีแรงบันดาลใจที่บอกเล่าเรื่องราวในชีวิตประจำวันของพวกเค้าพร้อมกับแลก เปลี่ยนความรู้สึกดีๆพร้อมทั้งกิจกรรมส่งท้ายล่ำลาระหว่างคุณครูนอกบ้าน ชาวบ้านและเด็กๆ ทุกคน เป็นวันที่เราจะเดินทางกลับ ครูแลกเปลี่ยนที่อยู่กันกับเด็ก เพื่อติดต่อสื่อสารกันต่อไป และร่ำลากัน
10.00 น. ประชุมสรุปกิจกรรมร่วมกันตลอดระยะเวลา 3 คืน 4 วันที่ ทำกิจกรรมร่วมกันมา
12.00 น. เดินทางไปลงไปเที่ยวชม วัดท่าตอน อารามหลวง สถานที่รวมใจของชาว อ.แม่อาย
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (ครูนอกบ้านดูแลตัวเอง ตามอัธยาศัย)
15.30 น. เดินทางไปส่งครูปบ้านนอกขึ้นรถที่ บขส. อ.ฝาง เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ:

1. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. อาหาร มื้อเช้า / เย็น ผู้เข้าร่วมจะได้ปรุงทำร่วมกับพ่อๆแม่ๆ บ้านที่เราไปพักครับ โดยทีมงานจะเตรียม เครื่องปรุงอาหารแห้งไว้ให้แต่ละบ้าน

การเดินทาง

ครูนอกบ้านเดินทางมาเอง โดยนัดเจอกัน ที่ อำเภอฝาง
จุดนัดพบคือ ปั๊ม ปตท. ฝาง (อยู่ใจกลางเมือง)

กฎการวางตัว / ข้อห้าม /คำเตือน

– ห้ามให้เบอร์โทรศัพท์แก่นักเรียนเป็นเด็ดขาด
– ห้ามพูดคำหยาบ
– คนที่มาเป็นคู่รบกวนเรื่องการวางตัวที่เหมาะสม ไม่ประพฤติตัวที่เกินเลยจนดูน่าเกลียดเพราะเราเข้าพื้นที่ในฐานะ ครู
– ของมีค่าควรเก็บไว้กับตัวเองตลอดเวลา
– การใช้เครื่องมือสื่อสาร รบกวนให้ทางคณะครูอาสาใช้เครื่องมือสื่อสารหลังเสร็จกิจกรรม
– ห้ามให้เงินแก่เด็กเป็นเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใด
– งดเว้นการดื่มสุรา
– ห้ามออกนอกพื้นที่ (นอกหมู่บ้าน)โดยเด็ดขาด โดยมิได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ประจำโครงการทราบ

ข้อแนะนำเตรียมการก่อนสอน

เด็ก ๆ ที่เราเข้าสอนจะเป็นเด็กชนเผ่าซึ่งเด็กๆ จะพูด และเขียนภาษาไทยไม่ชำนาญเหมือนเด็กในเมือง ครูสามารถเน้นเรื่องนี้ได้เลย รบกวนอาสาสมัครจองตั๋วเดินทางไปกลับเลยนะ กรุงเทพ- ฝาง / ฝาง – กรุงเทพ เที่ยวกลับรบกวนรอบประมาณ16.00 น. เพื่อความสะดวกในการจัดส่งอาสาสมัครและระยะเวลาที่เหมาะสมในการทำกิจกรรม

สามารถสมัครได้ที่ https://forms.gle/upwYVi8B4srhyJ7x9

ค่าลงทะเบียนกิจกรรม 3,200 บาท

สำหรับ : ค่าอาหาร ตลอดกิจกรรม ของที่ระลึก 1ชิ้น ประกันอุบัติเหตุ ค่าเช่ารถระหว่างกิจกรรม + น้ำมัน รับ ส่งอาสาสมัครไปยังจุดหมายต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ ทั้งนี้

ชื่อบัญชี บัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชี : ศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา ธนาคารกรุงไทย : สาขาห้าแยกพ่อขุนเม็งราย เลขที่บัญชี : 539-0-57058-8หลังจากโอนค่าลงทะเบียนแล้ว เขียนชื่อ เบอร์โทร ส่งมาที่เมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ สามารถแจ้งได้ที่ Facebook : ครูนอกบ้าน ได้เลยครับ

หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียน / ค่ากิจกรรม /ค่าใช้จ่าย หมายถึงค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าร่วมยินดีบริจาคสมทบเพื่อเป็นการดำเนินกิจกรรมให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ไม่ใช่ค่าจ้างทำสำหรับดำเนินกิจกรรมแต่อย่างใด

การเลื่อนกิจกรรม หรือ การคืนเงิน เมื่อจองและลงเบียนแล้ว ท่านใดไม่สะดวกมา และมีความประสงค์จะขอเลื่อน ขอให้แจ้งล่วงหน้าก่อนวันจัดกิจกรรมไม่ต่ำกว่า 1 เดือน จะสามารถเลื่อนการเดินทางเป็นค่ายไหนก็ได้ ภายใน 1 ปี เช่น จองกิจกรรมเดือนธันวาคม ปี พ.ศ.2566 นี้ แล้วไม่สะดวกเดินทางมาร่วม ก็จะสามารถเลือกได้ว่าจะมาร่วมกิจกรรมในค่ายใดก็ได้ ถึงช่วงธันวาคม พ.ศ.2567
สำหรับท่านที่ไม่สะดวกมาร่วม และมีความประสงค์ขอเงินคืน ขอให้แจ้งล่วงหน้าก่อนวันจัดกิจกรรมไม่ต่ำกว่า 1 เดือน และทางเราจะคืนเงิน 80 % ของจำนวนเต็ม (เนื่องจากเงินบางส่วนเราต้องใช้เพื่อเตรียมการ)

สิ่งที่ครูสามารถเตรียมมาสำหรับร่วมกิจกรรม

1. สื่อการเรียนการสอน / ซีดี / เครื่องเล่นซีดี 2.อุปกรณ์การเรียน 3. อุปกรณ์กีฬา 4.ทุนสำหรับอาหารกลางวัน 6.คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับเป็นสื่อการสอนเด็กๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ครูเมย์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือโทร 085-7208787
ครูต้นซุง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือโทร 096-8083004